dilluns, 23 de setembre de 2019ELS BOUS A COSTUR. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA


L'exposició fotogràfica "Els bous a Costur" i l'opuscle que l'acompanya com a introducció, pretenen recuperar, difondre i preservar una part de la història i la memòria de les festes costurenques des de la primera notícia que hem trobar a la premsa (1927) fins l'any 2018.
A l'opuscle es fa un repàs, general i forçosament brevíssim, als orígens de la tauromàquia dins de la tradició cultural mediterrània com a introducció als bous de carrer que se celebren als nostres pobles. Pel que fa a Costur a l'escassa i recent documentació (només ens permet retrocedir fins l'any 1927) cal sumar la memòria oral de la gent gran i les fotografies conservades pels veïns i per l'AC La Fontanella, les més antigues que tenim són de la dècada de 1960, per a poder documentar la història dels bous a Costur.
Les nombroses fotografies, d'entre les quals se n'han seleccionat quaranta-dos considerades representatives per diversos motius, ens han permés recordar, documentar i escriure sobre el desplaçament del ramat (a peu o en camió), sobre els llocs on pernoctava, sobre el recorregut dels bous pel poble (la volta), sobre les barreres i els cadafals, sobre les parts de l'espectacle (entrada, prova...) i sobre les modalitats (bous, bou embolat, xaranga, mini-prix...)...
Una part important de la informació del text prové del buidatge sistemàtic dels 46 programes de festes, publicats des de l'any 1972, que algunes persones custodiem des de fa anys a casa: les ramaderies, els bous embolats, els bous de foc,... i de les informacions orals recollides a l'excel·lent treball Costur en festes d'Inmaculada Aparici que més prompte que tard haurà de ser publicat en format llibre.
Tot plegat ens mostra com l'espectacle dels bous ha patit canvis substancials, no només als carrers, en el darrer mig segle, com ha estat amenaçat de prohibició (a la premsa de la segon meitat del segle XIX ja en trobem veus que la demanen) o prohibit (durant bona part del franquisme) i com se n'ha lliurat (feta la llei feta la trampa, diu el refranyer) fins l'actualitat. D'ara endavant...

Josep Miquel Ribés
Costur, setembre de 2019.


Pots descargar l'opluscle en aquest enllaç:


https://drive.google.com/file/d/1rXSZxQYrBRyKo-buSYI9VhWGKgpXYH4q/view?usp=sharing

Cap comentari: