BALLANT PELS RACONS DE COSTUR 12Per a despedir el dia de la Comunitat Valenciana, vos presentem el ball
del barril de Costur, un ball que es ballava els dies de festa
acompanyats per la dolçaina i el tabal. Segur que quan s'anava a
celebrar el segon dia de Nadal a la Bassa Roja, també el ballaven igual
que nosaltres hem fet en esta representació.


Comentaris