ASSEMBLEA 22 ABRIL

CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL LA FONTANELLA
ABRIL-2012
Es
convoca a tots els membres de l’Associació Cultural La Fontanella
a l’Assemblea General que tindrà lloc el proper diumenge dia 22
d’abril de 2.012.
13 hores: ASSEMBLEA
GENERAL
Lectura i aprovació,
si procedeix de l’acta de la sessió anterior.
Balanç ingressos i
despeses de l’any 2.011.
Proposta
d’activitats per a 2.012 i pressupost.
Precs i preguntes.
14 hores: Dinar de
Paella.
16 hores: Activitats
variades.

Si l’activitat és del
teu interés, i penses acudir al dinar, escriu les dades dels que
vindreu a continuació per tal de calcular el que farà falta, i
torna-ho a la presidenta fins el dimecres dia 18 d’abril.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jo, membre de
l’Associació Cultural La Fontanella, participaré en l’activitat
programada per al dia 22 d’abril de 2012 i aniré al dinar de
paella organitzat .


Nom dels membres de
l’Associació. (Adults i xiquets).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
SIGNATURA

Comentaris