Edició digital del número 9 de Memòria Viva, la revista de Patrimoni - PEU


Ja podeu consultar i descarregar la versió digital del número 9 de la revista Memòria Viva del projecte Patrimoni del Progama d’Extensió Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló.

En la página web trobareu els diferents articles d’aquest número i en la part de baix les revistes publicades fins ara. Volem donar les gràcies a tots els autors i autores i a totes les persones que han participat en Memòr
ia Viva.

http://patrimoni.peu-uji.es/ca/memoria-viva



Comentaris