A SOBRE DE LES PEDRES
Intervenció artística en un espai natural de Costur
    Segona part de l'activitat al CEIP de Costur, data 6 d'octubre.Workshop ”Tota pedra fa paret”
L’obra pretén ser un recull de les experiències apreses pels nens durant les diferents activitats relacionades en el projecte “Tota pedra fa paret”, per acabar convertides en un obra artística pública per al gaudir de la gent local i visitants. A més l’obra resultant del workshop quedarà instal·lada a la intempèrie. Hem buscat per tant materials ressistents a la climatologia i el pas del temps, com és en aquest cas la ceràmica.
No podem oblidar que el resultat ha de reflectir l’expressió dels sentiments dels autors: la seva estima cap al poble, les seves protestes, la seva forma d’entendre el patrimoni, etc.
L’element escollit ha estat precisament “la pedra”, i per tant han sigut peces ceràmiques en forma de pedres. Hem utilitzat 4 formes i mesures diferents, que hem modelat amb motlle d’algep (aquests motlles els ha preparat prèviament el Museu de Ceràmica a partir de pedres recollides al terme de Costur).


A sobre de les pedres, cada persona que intervingue tindrà l’oportunitat de plasmar la seua decoració amb motius geomètrics, orgànics, etc. i escriure amb colors o de forma incisa el seu missatge.Finalitzada l’activitat, les peces es traslladaran al Museu de Ceràmica de l’Alcora, on se’ls aplicarà un esmalt transparent i es couran a 1050ºC per tal de fer-les resistents a la intempèrie.CREACIÓ DE L'OBRA
El 28 d'octubre es procedirà a la instal·lació de l'obra artística resseguint el disseny preparat pels alumnes del CEIP de Costur,
El espai escollit es al Pou del poble, per la seua importancia como representació de la pedra en sec al nostre terme. Estem esperant la confirmació per part de l'Ajuntament

Animen a tots els xiquets, pares, familiars i resta del poble a acudir a aquesta activitat.  

Comentaris