#colornatura

ACTIVITAT FOTOGRÀFICA:

ELS COLORS DE LA NATURA DE COSTUR


L’Associació Cultural la Fontanella de Costur organitza aquesta Activitat Fotogràfica amb el tema Els colors de la natura a Costur.

ACTIVITAT:

Diuen que el pintor ha de ser un bon observador, com observem nosaltres la vegetació del nostre terme? Els arbres, els matolls, les plantes medicinals... la varietat de colors que ens presenten. Com observem el cel, la terra, les pedres?

Siguem com el pintor, un bon observador, en primer lloc amb els nostres ulls i després amb la càmera fotogràfica.

Passeja pel terme i fotografia les oliveres, els pins, la mançanilla, la molsa..., el cel. Te proposem que faces fotografies del nostre terme fixan l'atenció amb els colors. Així podrem crear una paleta de color mitjançant l’observació i documentació de les diferents tonalitats de color que trobem en la natura que envolta el poble de Costur. Aquesta paleta o guia de color l’organitzarem en targetes individuals on veurem una fotografia d’un fragment de natura i les diferents tonalitats que extraurem d’aquesta.

L'últim pas seria crear un document que agrupe totes les targetes, amb l'objectiu de difondre-les i poder observar entre tots la diversitat de color del terme de Costur.


BASES


 1. El tema de les fotografies ha d'estar relacionat amb el color que podem trobar quan observem la natura que envolta el terme de Costur.

 2. Es presentaran dues fotografies per cada fragment de natura que vulgam representar. Una ha de mostrar una visió general i l'altra ha de ser un detall d'allò que vulgam mostrar. La primera ens ajudarà a identificar el detall de la segona, de la qual extraurem els colors que ens han cridat l'atenció.

 3. Les obres s’han de presentar en format JPG i enviar-les al correu electrònic: aclafontanelladecostur@gmail.com . En l’assumpte ha de posar #colornatura

 4. S’indicaran les següents dades:

- nom i cognoms de l'autor

- telèfon de l'autor

- correu electrònic de l'autor

- títol de l’obra

- lloc on s'ha fet i data de l’obra

 1. El termini d’admissió de les obres:

  Distribuirem l'any en tres períodes per a poder recollir fotos de totes les estacions.

  1r període fins al 25 d'abril. Sortejarem entre els participants un trípode per a càmera i mòbil

  2n període del 26 d'abril fins al 31 d'agost. Sortejarem entre els participants en aquest període un llibre de fotografia

  3r període, de l'1 de setembre al 15 de desembre. Sortejarem entre els participants en els tres períodes una càmera de fotos

 2. Les fotografies quedaran en poder de l’organització, la qual es reserva el dret de publicar-les esmentant l’autor

 3. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes i cadascuna de les bases anteriors.


Comentaris