dissabte, 25 de gener de 2020

EL PROJECTE PEU "TOTA PEDRA FA PARET" DE COSTUR, 
A LA REVISTA KULT-UR

TOT AIXÒ HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A TOTS, SOCIS, ASSOCIACIONS COL·LABORADORES, UJI, I A ÀNGEL PORTOLES PER PENSAR EN NOSALTRES I ESTAR SEMPRE AL NOSTRE COSTAT...

MOLTES GRÀCIES!!

EL PROJECTE PEU "TOTA PEDRA FA PARET" A LA REVISTA KILT-UR

ARTICLE REVISTA KULT-UR